ONHEILSAANZEGGERS

Zag laatst op de tv een bericht over geneeskundigen die
met een rapport gekomen waren over de schadelijke gevolgen van alcohol. Deze
deden uit de doeken wat er allemaal verkeerd aan is, welke schade het oplevert
voor de maatschappij. Een psychiater met priemende ogen en een scherp
veroordelende blik kon vertellen dat zelfs een glas per dag verkeerd is. Ik zou mij schuldig moeten voelen vanwege het halve
litertje rode wijn, dat ik per dag drink en waar ik mij wel bij voel. Het zou
mij moeten beroven van het welzijn zoals ik dat ervaar. Gelukkig hebben zij
daar de macht niet voor. Integendeel, ik kwam in opstand tegen de ondertoon van
de boodschap, die eiste dat wij ons leven zouden beteren.
Weten zij waar ze het over hebben? Wat stellen zij zich
voor van het leven, van de maatschappij? Zij richten hun aandacht op één punt,
de schadelijke werking van alcohol. Willen ze het verbieden? We hebben de
gevolgen daarvan gezien tijdens de drooglegging in de Verenigde Staten. Nu al
is het zo dat tachtig procent van het politieapparaat belast is met de
bestrijding van verdovende middelen. Waar gaat het heen als de alcohol daar nog
bijkomt? Voor de maffia is het natuurlijk luilekkerland. Het is goed dat erop gewezen
wordt dat teveel niet goed is.
Maar dat wisten wij al. Daar komt bij dat wat
voor de één goed voor de ander slecht is. Winston Churchhill was een roker en
een drinker, deed niet aan sport en werd negentig jaar. Misschien zullen onze
geneeskundigen zeggen, anders was hij nog ouder geworden. En dan, was hij
gelukkiger geweest?Ik herinner mij hoe vele jaren geleden in het Verenigd
Koninkrijk een rapport van geneeskundige heilsprofeten verscheen over onze slechte
gewoontes. Zelfs neuspeuteren moest verboden worden. In de pers werd het neergesabeld
als akelige betweterij met minachting voor het persoonlijke leven, overschatting
van de plaats in de samenleving.
Wat verkeerd en wat goed is wordt bepaald door
omstandigheid, tijd en gewoonte. De tien geboden uit de bijbel zijn in wezen
juridische voorschriften hoe een vreedzame samenleving tot stand te brengen. Het
alcoholverbod uit de Koran is een medisch voorschrift omdat alcohol in de
woestijn onder de brandende zon niet veel goeds kan brengen. Maar alcohol kent ook
medische toepassingen zoals het toedienen aan onderkoelde personen.
Regelmatig duiken
er lieden op die de maatschappij willen veranderen omdat er iets is dat hen niet
bevalt en dan bereid zijn om de hele boel op de schop te gooien, waarvoor alles
moet wijken. Het is goed dat er geneeskundigen zijn. Zij doen nuttig
werk zoals anderen dat ook doen. Zij zijn er om zieken beter te maken. Maar het vak van geneeskundige is niet bedoeld om een ander de les
te lezen.