Blog Image

Celeste Lupus

Over dit weblog

Celeste Lupus schrijft over: literatuur, politiek, filosofie, recht, economie en wetenschap.

Koudwatervrees

Filosofie Posted on Wed, January 09, 2019 16:35:08

De Vrije Universiteit te Amsterdam Buitenveldert heeft
de regenboogvlag gehesen. Zo langzamerhand begin ik mij schuldig te voelen
omdat ik geen homo ben. Voor mij steken ze namelijk nooit de vlag uit. Maar
daar schijnt een professor aanwezig te zijn die de Nashville verklaring heeft
ondertekend. De VU wil daarover met hem een stevig gesprek. Ik ontving een
email hierover van de VU aan studenten en alumni. Drie lachende, ook ferm
kijkende bestuursleden, waaronder twee blanke vrouwen en een bruine rector
magnificus, staarden mij aan boven het bericht dat de wereld in moest. Waarom
ik dat verschil in huidskleur noem komt omdat daar misschien een boodschap van
uitgaat. Want zeker in universitaire kringen schijnt in deze tijd vooral de
witte man het gedaan te hebben. Vandaar misschien die symboliek van in het bestuur
twee vrouwen en een bruine man, getuigend van een betere wereld.

Ik betrap mij er soms op de boef te willen uithangen,
in plaats van mij rechtschapen op te stellen, wat alleen maar leidt tot
schuldgevoelens. Een beetje boef heeft daar geen last van. Die pakt wat hij
krijgen kan en als daar iets van gezegd wordt geeft hij gewoon een rotschop. En
dan heb ik ook nog mijn huidskleur tegen. Had ik ook maar zo’n donker gelaat,
donkere ogen, dat zelfs de meest onbarmhartige rechter voor zich in neemt. Misschien
moet ik met een spandoek gaan zwaaien dat hier iets oneerlijks in zit.

Terug naar die Nashville verklaring. Ik begrijp dat
die zich tegen het homohuwelijk keert. Ik ben daar ook tegen. Het huwelijk in
zijn juridische gedaante is sowieso al een wangedrocht, gelet op wat het bij
een echtscheiding teweeg kan brengen. Liefde hoeft toch niet in een contract
gegoten te worden? En wat willen homo’s nou met zo’n contract? Laat liefde zich
daardoor dwingen? Gelooft u het?

Verder schijnt die Nashville verklaring te zeggen dat
seksualiteit alleen kan bestaan binnen een levenslang huwelijk tussen man en
vrouw. Dat is natuurlijk je reinste lariekoek. Ik begrijp wel dat die professor
dat graag wil, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik wil ook graag niet
altijd tegen de wind in hoeven fietsen. Die professor maakt dus gewoon een
klein foutje, hij vergist zich. Maar daarvoor hoeft hij toch niet over de
morele meetlat gelegd te worden, al schijnt dat daar bij de VU zo’n gewild
speeltje te zijn? Een beetje seksuoloog kan hem uit de droom helpen. Voor een
terechtwijzing is hier geen plaats. Dat zou de VU als wetenschappelijk
instituut toch moeten weten.

In die Nashville verklaring zit nog een ander vuiltje,
namelijk dat die homoseksualiteit als zondig beschouwt. Ik ben zelf hetero, dus
u begrijpt dat ik van die Nashville verklaring wat dat betreft niet veel heb te
vrezen. Wat ik alleen niet begrijp is dat die professor voor zijn overtuiging
wordt veroordeeld. Dan kan je net zo goed de koran veroordelen en dat doen ze natuurlijk
niet. Er schijnt zelfs een strafrechtelijk onderzoek te lopen naar de inhoud van die Nashville verklaring. Steeds meer wordt duidelijk dat die zogenaamde vrijheid van meningsuiting niet langer bestaat, eigenlijk alleen nog maar voor een ons wezensvreemde cultuur.

Wie is er nu eigenlijk verkeerd bezig?Farewell Uncle Sam

Filosofie Posted on Wed, November 28, 2018 14:56:36

Barbara Ehrenreich

Heeft u haar gezien op de teevee, Barbara Ehrenreich? Die
Amerikaanse schrijfster die zo onthullend de armoede in de Verenigde Staten
beschrijft. Een uurloon van 6 of 7 dollar zonder enige sociale voorziening,
vrouwen die luiers om moeten omdat ze niet naar de wc kunnen. Werkgevers die
met de computer rommelen, zo de gewerkte uren naar beneden manipuleren. Met een
president als Donald Trump, die geen sociale voorzieningen wil, die werkgelegenheid
wil scheppen door luchtvervuilende industrieën nieuw leven in te blazen, die de
klimaatverandering ontkent.

Terwijl Emmanuel Macron in Frankrijk door dik en dun vast
houdt aan het klimaatakkoord van Parijs tegen alle provocaties van gele hesjes
in, die geen greintje verantwoordelijkheid opbrengen voor wat er op het spel
staat, die met al hun vrije tijd dank zij de sociale voorzieningen de boel plat
kunnen gooien. Waarom? Omdat ze feest willen, consumeren tot ze er bij
neervallen. Waarom knappen ze met al die vrije tijd hun huis niet op, in plaats
van te protesteren tegen de slechte woonvoorzieningen en nu weer tegen de hoge
brandstofprijzen? Terwijl Macron heeft toegezegd dat voor de kwetsbaren te
compenseren. Ja, leuk mooi en aardig denken ze, dan hebben we niets meer om te
protesteren, dat is toch zo gezellig. Après nous le déluge.

En als u nu denkt dat daarom het Amerikaanse systeem
beter is, omdat ze daar moeten werken tegen heug en meug in, hebt u het mis. Ik
toon hier de uitwassen van de menselijke soort. Aan de ene kant het misbruik
door gebrek aan behoorlijke arbeidswetten en aan de andere kant het misbruik
van de sociale voorzieningen, waar we ook dat tegen wil en dank verheerlijkte
multiculturalisme aan te danken hebben.

Ook voor Trump geldt dus, wellicht door de leeftijd die
hij mee heeft, après moi le déluge. Voor de jonge Macron geldt dat niet, hij
ziet de rampen over zich heen komen. Trump ziet er geen been wapens te verkopen
aan een moordenaar. Door redenerend zal hij een oorlog niet uit de weg gaan als
het werkgelegenheid oplevert.

Om terug te komen op Barbara Ehrenreich. Zoals zij op de
teevee in haar dankwoord voor de toekenning van de Erasmusprijs sprak over de
sfeer die zij hier aan deze zijde van de oceaan ondervond, aangenaam en
hartelijk, was dat zonder dat zij het hoefde te zeggen tegelijkertijd een
diskwalificatie en het failliet van de Amerikaanse samenleving. Ikzelf ben er nooit
geweest, heb het ook bewust vermeden. Ik voel mij daar niet thuis, al zullen daar
best hartelijke mensen wonen. Het moet een land zijn waar het banksaldo de moraal
bepaalt, met de hoogste advocatendichtheid ter wereld, waar alle middelen zijn geoorloofd.
De National Rifle Association is het zinnebeeld van een samenleving waar men elkaar
bevecht op leven en dood zonder dat het oorlog is, het verheerlijkt als de echte
moraal.

Moeten wij in Europa niet leren op eigen benen te staan? Ons
niet laten ringeloren door een vriend die zegt het beste met ons voor te hebben
maar geen voorbeeld kan zijn? Laten we in Europa een eigen leger opbouwen, de dienstplicht
instellen om ons te verweren tegen onbeschaafde landen als Rusland, Turkije en de
hele verdere rataplan daarginds. Er voor zorgen dat de dollar niet langer de internationale
geldmarkt beheerst. Ik hoor al die politici verzuchten, dat lukt nooit. Ik zeg u,
het kan, waar een wil is is een weg. Wij kunnen niet toestaan dat de mensen zich
doodvreten. Wat het roken betreft zijn we op de goede weg. Nu dat andere nog.Jesse Klaver of Jesse Schoppen

Filosofie Posted on Tue, November 20, 2018 15:34:31

Welke kaart speelt hij?

Jesse Klaver kan zich beter Jesse Schoppen noemen. Hij
lijkt zich te scharen achter de beweging Kick out Zwarte Piet. Hij houdt ook
van racisme. Hij vindt het jammer dat premier Mark Rutte dat woord niet in de
mond neemt, het bij ‘hooligans’ en ‘aso’s’ houdt. Jesse Klaver zoekt zo de
confrontatie die de premier uit de weg lijkt te gaan. Jesse Klaver (of toch Schoppen?)
wil dat de premier zich opstelt voor alle Nederlanders. Wat hij daarmee bedoelt
is niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat hij het opneemt voor hen die
zich beledigd voelen omdat ze zich in Zwarte Piet herkennen. Neemt hij het ook
op voor hen die zich in Napoleon herkennen? En een wetsvoorstel indient om de
geschiedenis bij Waterloo uit de geschiedenisboekjes te krijgen?

Het staat vast dat het sprookje over Zwarte Piet niets
met kolonialisme te maken heeft, niet aanzet tot haat bij hen die erin geloven.
Want dat is tegenwoordig toch wel het paspoort om vrijelijk over straat te
mogen lopen. Dat wordt lastig nu de huidskleur keer op keer het handvat blijkt om
bij iemand, meestal de witte (door de vrijheid van meningsuiting durf ik ‘blanke’
nauwelijks meer te zeggen) een claim neer te leggen. Zou dat misschien ook
onder racisme vallen? We zullen het bij Jesse Klaver moeten navragen, want die
schijnt het te weten.

Waarom zet ‘Kick out Zwarte Piet’ niet aan tot haat en ‘minder
Marokkanen’ wel? Weet u het? Als experts menen dat de kinderziel er niet onder
te lijden heeft als Zwarte Piet een leugen wordt zijn ze gepromoveerd op de
stelling dat een leugen om bestwil goed is voor de moraal.

Als de premier het moet opnemen voor al die volwassenen,
zwart of wit, die zich beledigd voelen, zich daardoor gedragen als kleine
kinderen, zal hij het leerstuk van de wilsbekwaamheid in het burgerlijk wetboek
drastisch moeten wijzigen.

Jesse Klaver lijkt in ieder geval te willen schoppen.Stuurloos

Filosofie Posted on Wed, April 11, 2018 13:10:13

HET ONBEHAGEN VAN BAS HEIJNE

Zag gisteren dinsdag 10 april 2018 op teevee de
documentaire HET ONBEHAGEN van Bas Heine. Na veel optimisme is zijn wereldbeeld
gekanteld na de aanslag op Charlie Hebdo. De idealen van de verlichting hebben
ons verlaten. Om dat te illustreren was er veel geweld te zien, maar ook kwamen
veel sprekers in beeld die wezen op de ongelijkheid in de wereld en dat die
steeds verder toenam.

Dat ongenoegen over ongelijkheid blijft een vreemde zaak.
Want de mensen zijn verschrikkelijk ongelijk. En die gelijkheid van Bas Heijne
heeft bedenkelijke kanten. Want die gelijkheid die de verlichting predikte
sloeg niet op gelijkheid in aanleg en bezit maar op gelijke kansen. Nepotisme
en gildesystemen werden afgeschaft. De rede vierde hoogtij. Iedereen had het
recht op zijn kwaliteiten beoordeeld te worden.

Tegenwoordig wordt dat door elkaar gehaald. ‘Iedereen
rijk geen gezeik’ naar het gezegde van Koot en Bie, die als hofnarren de
politieke correctheid belachelijk mochten maken. Tegenwoordig wordt de roep om
gelijkheid vaak gevoed door afgunst op wat een ander bereikt heeft. Ik heb het
dan niet over de dieverijen van banken. Ik heb het wel over de aanspraken van
hen die weigeren een prestatie te leveren. Dat is een schijnvrijheid die
slechts tot moreel verval kan leiden.

In de documentaire werd vooral het liberalisme
aangevallen als de oorzaak van het kwaad. En dat was nu juist de verworvenheid
die de verlichting ons gebracht heeft. Liberalisme betekent gelijke kansen en
gelijke verantwoordelijkheid.

Bas Heijne heeft appels met peren vergeleken,
zoals gebeurt met hen die leven bij de waan van de dag, de actualiteit.
Dat is gevaarlijk want zo komt men niet af van een zwalkend schip. Hij ziet het
somber, want hij kan het roer niet vinden. Dat gebeurt wel vaker met alfa’s die
kunnen uitblinken in prachtige gezegden, maar tekort schieten in het hoe en
waarom. Water kookt bij negentig graden houden ze vol. Dat de wereld zal vergaan is zeker maar zolang het duurt, laten we ons
verstand erbij houden en een schifting maken tussen de goede en de verkeerde
idealen.Sterven in vrijheid

Filosofie Posted on Wed, February 14, 2018 16:06:37

DONORWET

Na het aannemen van de donorwet door de Eerste Kamer was
er in Nieuwsuur op de teevee een internist die tevreden vertelde dat hij er voor
was. Volgens de internist waren er in de landen met het aangenomen systeem meer donoren beschikbaar. Waarom dat zo is werd niet duidelijk. Ik ken de cijfers niet, ik weet ook
niet of het klopt. Het debat in de Eerste Kamer vond de internist interessant,
maar hij kon of wilde er niets over zeggen.

Artsen en patiënten met falende organen zullen blij zijn,
maar ik niet. Want al wordt een leven gered, een ander moet er voor sterven.
Voor de goedwillende nabestaande zal de keuze een patiënt te redden niet
moeilijk zijn. Anders gaat het nog bruikbare orgaan het graf of crematorium in.
Die bijdrage aan de mensheid mag niet meer. Het menselijk lichaam is
handelswaar geworden. De opmerking van de internist dat de nabestaanden nu met
de keuze belast worden is veelzeggend. De internist wil vrijheid van handelen.
Hij ziet op tegen dat ongemakkelijke gesprek. Het is niet aan hen om over leven
en dood te beslissen.

Velen zullen zich bedreigd voelen. Het ligt voor de hand
dat zij zich zullen laten registreren als niet beschikbaar. Dat is eigenlijk
niet wat zij willen, het is een proteststem tegen de professionelen, de
bestuurders, de regenten die bepalen wat goed of verkeerd is. Die beslissen aan
de hand van de grote getallen, een geheel andere maatstaf dan de enkeling die
met het geval te maken krijgt. Die enkeling wordt uitgeschakeld als een lastig
te nemen drempel. Van nu af aan zal hij niet meer in vrijheid mogen sterven.Onvrede

Filosofie Posted on Tue, March 07, 2017 14:57:18

WELVAART

We volgen de politiek en zagen gisteren op de teevee
minister president Mark Rutte met razende Groningers die zich letterlijk de
grond onder de voeten zien wegvallen. Die razernij over wegzakkende grond
snapte iedereen, maar niet waarom iedereen in Nederland zo boos is op de
politiek. De premier probeerde tegengas te geven met de verklaring dat het
juist zo goed gaat in Nederland en er banen te over zijn. Jan Marijnissen
probeerde het ongenoegen te verklaren door de bezuinigingen in de zorg en een
economiemevrouw door de bezuiniging op de bijslag. Het was een dilemma waar men
niet uit kwam.

Ik denk dat ik het wel weet. Het is de welvaart en niet
de armoede die ongelukkig maakt. Armoede dwingt de mens tot wilskracht en
welvaart sloopt het. Zeker zo’n zestig jaar geleden zag ik als kleine jongen in
de bioscoop een korte Franse voorfilm. Je zag een jongetje alleen spelen op het
erf van een boerderij. Toen hij de deel binnenging zag hij daar een
vriendelijke grijsaard die hem welwillend aanzag. Het jongetje vroeg: “Qui ȇtes
vous?” De grijsaard antwoordde: « Je suis le Bon Dieu » . Het
jongetje verwonderd: « Vous ȇtes le Bon Dieu?” En meer
opgewonden: « Est ce que vous pouvez guérir grand père qui est dans la
chaise roulante? ». De grijsaard: « Mais oui, bien sûr, naturellement,
je suis le Bon Dieu. » Het jongetje: « Viens
avec moi. » En het jongetje trok de grijsaard mee naar de huiskamer waar
opa in een rolstoel zat te dommelen. De grijsaard stapte op hem en zei:
“Alors marchez, vous pouvez marcher maintenant.” En gooide hem de rolstoel uit waarna opa het verschrikt op een lopen zette.
Het jongetje had alles stomverbaasd gadeslagen, rende naar buiten en gilde in
het rond: “Maman, Papa!! Le Bon Dieu est venu, il a guéri grandpère!!”
Verschrikt kwamen de ouders aangerend en gingen het huis binnen, waar opa weer
in de rolstoel zat maar de grijsaard in geen velden of wegen was te bekennen.
De laatste scène van de film was waar buiten twee verplegers de weerspannige
grijsaard een ambulance induwden.

De herinnering aan die korte film kon niet toevallig zijn
opgekomen. Het was niet alleen de vergelijking met de wonderen die Jezus
verrichtte, de opstanding van Lazarus, de verlossing van het boze, maar
natuurlijk ook het wonder dat het jongetje beleefde en opa die het anders zag. Ik
sprak ooit met iemand die in een verzorgingshuis een op krachten komende patiënt
had bezocht en van mening was dat veruit de meesten daar in een rolstoel gewoon
konden lopen.

Wie kunnen er met de welvaart omgaan, zodat het zich niet
tegen je keert, door verlies aan zelfbeheersing, zelfredzaamheid en klagen een
aangenaam tijdverdrijf is geworden?Woorden

Filosofie Posted on Wed, March 01, 2017 16:28:03

LOSLIPPIGHEID

Ogenschijnlijk nietszeggende woorden kunnen de spreker
verraden. Zo herinner ik mij een raadsheer die de in de zittingszaal aanwezige
partijen monsterde en na raadpleging van het dossier lichtelijk ontdaan vroeg
of zij in waren voor een schikking. Nadat zoiets door één van hen verontwaardigd
van de hand was gewezen mompelde hij: ‘ik heb mijn best gedaan.’ Daarop zei hij
met een grafstem: ‘ik heb alles gelezen’ en bepaalde een datum voor het arrest.
Toen ik van de beslissing vernam drong het nog niet tot mij door. Pas nadat ik
bekomen was van de uitslag, de raadsheer had de partij die niet wilde schikken
genadeloos het ongelijk gegeven, kwam het heldere licht. Op de zitting had
raadsheer twee zaken duidelijk gemaakt. Dat hij alles had gelezen was
uitzonderlijk geweest en verder dat hij zoiets verschrikkelijks niet eerder was
tegengekomen.

Ik herinner mij dat nu weer na het kijken naar de teevee
gisteren waar de politicus Alexander Pechtold van D’66 zich uitliet over het
multiculturele drama. Dat uitlaten hield in dat hij het anders zag. Zijn
woorden waren een demonstratie van spreekkunst in de overtuiging dat iemand die
zo kan spreken wel geloofd moet worden. Helaas versprak hij zich en vermelde terloops
dat hij als politicus natuurlijk al in het begin van de jaren negentig wist van
de onevenredig hoge criminaliteitscijfers van allochtone jongeren. Maar het
moest duidelijk zijn dat je zoiets niet aan de grote klok kon hangen. Een goed
verstaander begrijpt, deze politicus is naïef, dan wel heeft een dubbele
agenda.

Ook de politicus Emile Roemer doet van zich spreken. Zo
laat hij zich zien als een volleerd bokser slaande tegen een boksbal en
hanteert de verkiezingsslogan ‘Pak de Macht’. Terwijl de politicus Alexander
Pechtold zich opwerpt als minister president voor alle Nederlanders laat Emile
Roemer alvast weten dat wat hem betreft velen door het stof zullen moeten.

Het optreden van de voorman van Denk, de van de Partij
van de Arbeid afgesplitste partij, is ook opmerkelijk. Deze voorman wiens naam
niet zo gemakkelijk in de Nederlandse spelling is uit te drukken en die ik
gemakshalve maar ‘de Turk’ noem (voor hen die dit diffamerend vinden, Raymond Westerling
werd ook zo genoemd), wist te melden dat beloftes van Kamerleden gedaan in de
moskee in het parlement niet waren nagekomen. Wat deze Turk betreft wordt dus de
volksvertegenwoordiging in de moskee voorgekookt. Hij leek overtuigd dat alle
Nederlanders hier begrip voor hadden. In de psychiatrie staan dit soort
verschijnselen ook bekend als ‘wanen’.

Tot slot een kleine anekdote over de nestor van de partij
D’66 die het politieke bestel wilde opblazen, Jan Terlouw. Wat hij van de
monarchie vond? Het strookte natuurlijk niet met het partijprogram, maar ja het
ging eigenlijk best goed. Zo zie je maar hoe je in dit vrijgevochten land snel
weer een lakei kunt worden.Geneeskunde

Filosofie Posted on Wed, October 05, 2016 16:20:13

ONHEILSAANZEGGERS

Zag laatst op de tv een bericht over geneeskundigen die
met een rapport gekomen waren over de schadelijke gevolgen van alcohol. Deze
deden uit de doeken wat er allemaal verkeerd aan is, welke schade het oplevert
voor de maatschappij. Een psychiater met priemende ogen en een scherp
veroordelende blik kon vertellen dat zelfs een glas per dag verkeerd is. Ik zou mij schuldig moeten voelen vanwege het halve
litertje rode wijn, dat ik per dag drink en waar ik mij wel bij voel. Het zou
mij moeten beroven van het welzijn zoals ik dat ervaar. Gelukkig hebben zij
daar de macht niet voor. Integendeel, ik kwam in opstand tegen de ondertoon van
de boodschap, die eiste dat wij ons leven zouden beteren.
Weten zij waar ze het over hebben? Wat stellen zij zich
voor van het leven, van de maatschappij? Zij richten hun aandacht op één punt,
de schadelijke werking van alcohol. Willen ze het verbieden? We hebben de
gevolgen daarvan gezien tijdens de drooglegging in de Verenigde Staten. Nu al
is het zo dat tachtig procent van het politieapparaat belast is met de
bestrijding van verdovende middelen. Waar gaat het heen als de alcohol daar nog
bijkomt? Voor de maffia is het natuurlijk luilekkerland. Het is goed dat erop gewezen
wordt dat teveel niet goed is.
Maar dat wisten wij al. Daar komt bij dat wat
voor de één goed voor de ander slecht is. Winston Churchhill was een roker en
een drinker, deed niet aan sport en werd negentig jaar. Misschien zullen onze
geneeskundigen zeggen, anders was hij nog ouder geworden. En dan, was hij
gelukkiger geweest?Ik herinner mij hoe vele jaren geleden in het Verenigd
Koninkrijk een rapport van geneeskundige heilsprofeten verscheen over onze slechte
gewoontes. Zelfs neuspeuteren moest verboden worden. In de pers werd het neergesabeld
als akelige betweterij met minachting voor het persoonlijke leven, overschatting
van de plaats in de samenleving.
Wat verkeerd en wat goed is wordt bepaald door
omstandigheid, tijd en gewoonte. De tien geboden uit de bijbel zijn in wezen
juridische voorschriften hoe een vreedzame samenleving tot stand te brengen. Het
alcoholverbod uit de Koran is een medisch voorschrift omdat alcohol in de
woestijn onder de brandende zon niet veel goeds kan brengen. Maar alcohol kent ook
medische toepassingen zoals het toedienen aan onderkoelde personen.
Regelmatig duiken
er lieden op die de maatschappij willen veranderen omdat er iets is dat hen niet
bevalt en dan bereid zijn om de hele boel op de schop te gooien, waarvoor alles
moet wijken. Het is goed dat er geneeskundigen zijn. Zij doen nuttig
werk zoals anderen dat ook doen. Zij zijn er om zieken beter te maken. Maar het vak van geneeskundige is niet bedoeld om een ander de les
te lezen.Next »