Heeft u het gezien op teevee? Dat uitgeprocedeerde Armeense
gezin dat weigert te vertrekken en een vrijhaven heeft gevonden in een
Rotterdamse kerk, waar de politie niet binnen mag vallen zolang er een dienst
gehouden wordt? Daarom houden ze 24 uur per dag die dienst, tot in lengte van
dagen naar ik veronderstel, tot ze de staatssecretaris opnieuw met deze
chantage op de knieën hebben gekregen. Wat stellen die dominees die zich daar
voor lenen zich eigenlijk voor? Beseffen zij niet dat het recht op
godsdienstvrijheid ooit bedoeld is geweest om vervolging van andersdenkenden
tegen te gaan, niet om de wet te ontkrachten? Kennelijk niet. Zij misbruiken het. Is
dat Armeense gezin daarmee gediend? De kinderen kunnen niet naar school,
terwijl ze dat in Armenië wel kunnen, daar ook behoorlijke kinderopvang is en
zelfs een kinderombudsman.

Het is het zoveelste bewijs dat het recht op
godsdienstvrijheid uit de Grondwet geschrapt moet worden. Het grondrecht op het
belijden van de eigen levensovertuiging, zoals verwoord in artikel 6 van de
Grondwet, is voldoende. Daar valt godsdienstbelijdenis ook onder. Die aparte
vermelding van godsdienstbelijdenis is misleidend, achterhaald, heeft geen
enkele functie meer, behalve dan het misbruik.

Dat recht op godsdienstvrijheid keert zich tegen ons,
zoals in mijn eerstkomende roman Europa’s
ondergang
(te verschijnen februari 2019 bij Aspekt Soesterberg) aan de orde zal komen.