De aanslag in de tram in Utrecht gisteren maandag 18
maart 2019 riep verkrampte reacties op. In Pauw en Jinek op de teevee gisteren
reageerde Frits Wester verontwaardigd op de reactie van Thierry Baudet, die een
verband legde met de immigratie. Als een geboren Drent zoiets gedaan had zou de
wereld er niet bol van hebben gestaan. De aanslagpleger was een doodgewone
crimineel, zo moeten wij Frits Wester begrijpen. Een woordvoerster van het
openbaar ministerie was genuanceerder. Volgens haar kan een terroristische daad
een samenloop zijn van louter crimineel gedrag en terroristisch oogmerk.

Het probleem met zulke discussies is dat men weigert het
wezen van de zaak te zien. Er wordt stilzwijgend van uitgegaan dat de normen
van onze westerse samenleving gedeeld worden door weldenkende immigranten. Dat
is niet zo. De westerse en oosterse culturen verschillen volledig. Het is maar
heel weinigen gegeven zich los te maken van hun eigen achtergrond en die te
verloochenen. Zelfs een weldenkende burgemeester Aboutaleb van Rotterdam kan
dat niet. Hij weigert de ideologie die tot nine
eleven
heeft geleid te veroordelen, omdat het hun geloof is. Ook hij zou de
sharia ingevoerd willen hebben, keurt het alleen af omdat er in het westen geen
draagvlak voor is.

Zo loopt men voortdurend achter de feiten aan. Minister-President Mark Rutte, de burgemeester van Amsterdam Halsema zijn verbaasd dat de
ouders van leerlingen op die islamitische school in Amsterdam, het Haga Lyceum,
het bestuur niet weg willen hebben terwijl dat bestuur lak heeft aan onze
grondwet.

Wij moeten onder ogen durven zien dat er met de immigratie
een monster is geschapen. Door van immigranten integratie te verlangen wordt er
tegelijkertijd een al dan niet ondergrondse haat tegen het westen geschapen
omdat daarmee voor de immigrant zijn eigen normen en waarden worden miskend. Prof.
Pinto heeft in zijn boek De piramide van
Pinto
een poging gedaan de ware aard van de immigrant te onderkennen, of
hij werkelijk bereid is westerse normen en waarden te aanvaarden. Echter het
kwaad is al geschied en ik zie ook niet direct een oplossing hoe dat te
keren.

Er is nog een ander probleem. Dat is dat de gevestigde
politiek de gemaakte fouten niet wil of kan erkennen en halsstarrig blijft geloven
in het eigen gelijk, dat integratie de oplossing is en dat het ook kan. Iedere
criticus wordt bestempeld als racist en zo gooit men olie op het extremistische
vuur.

Ine Veen schreef een boek over de moord op Pim Fortuijn, volgens
haar een complot van de gevestigde elite. Het is inderdaad ongelooflijk dat zijn
moordenaar al na twaalf jaar weer vrij kon rondlopen en wellicht een uitkering geniet
van uw belastinggeld.

Ik had vannacht een nare droom, dat Thierry Baudet hetzelfde
kan overkomen.