Blog Image

Celeste Lupus

Over dit weblog

Celeste Lupus schrijft over: literatuur, politiek, filosofie, recht, economie en wetenschap.

Rechtspraak

Recht Posted on Wed, September 19, 2018 15:18:37

ZWAKBEGAAFD

Een allochtone verkrachter heeft een te lage straf
gekregen omdat hij anders zijn verblijfsvergunning kwijt zou raken. Het
slachtoffer was een zwakbegaafd meisje die oraal en vaginaal verkracht werd in
een tassenwinkel nadat zij op verzoek van de verkoper, de dader mee naar
achteren was gegaan. Ik kan het mededogen van de rechtbank voor de dader alleen
maar begrijpen gelet op zijn verweer, namelijk dat het vrijwillig was gegaan. In
zijn boek Vorverständnis und Methodenwahl
heeft de Duitse rechtsgeleerde Josef Esser proberen uit te leggen hoe een
rechter tot zijn beslissing komt. Dat er ook altijd onbewuste motieven een rol spelen
bij zijn oordeel. Daar moest ik aan denken bij het vernemen over deze zaak.

Toch weet ik niet of het betoog van Esser toegepast kan
worden op dit geval. Want ik kan mij niet voorstellen dat de rechter zich niet
bewust is geweest van zijn door mij verondersteld, onvermeld gebleven motief.
Dat de rechtbank werkelijk het verlies van de verblijfsvergunning doorslaggevend
heeft geacht kan ik mij ook niet voorstellen. Dat mag geen
rol spelen omdat het niets met de zaak te maken heeft. In abstracto kan een
dergelijke gedachtegang ertoe leiden dat er geen straf meer opgelegd wordt.
Er is immers altijd wel iets bijkomends te bedenken dat ten nadele van de dader komt. Het lijkt dus een verkeerd motief om een ander onuitgesproken motief te verhullen.

Het lijkt er dus op dat de rechter heeft gemeend het sop
en de kool te moeten sparen door wel het schuldig uit te spreken (wat niet kan
als het vrijwillig gebeurde), maar het onuitgesproken motief (dat het best eens
vrijwillig gebeurd zou kunnen zijn) een rol te laten spelen door een verkeerde,
te lage straf op te leggen. De beslissing van de rechter blijft ook dan in een ander
opzicht twijfelachtig, namelijk dat daarnaast het misbruik van de toestemming
van een zwakbegaafde bestraft had moeten worden.

Ik heb in mijn leven als advocaat vele wonderlijke
beslissingen voorbij zien komen. Ook dit is er één van. De vraag blijft, wie is
er eigenlijk zwak begaafd?Armeense oplichterij 2

Recht Posted on Tue, September 11, 2018 12:23:18

(UN)GESUNDES
VOLKSEMPFINDEN

Het was nagenieten gisteren bij Pauw op de teevee. Iedereen
zooh blij! De kinderombudsvrouw had met haar Armeense collega gesproken die
haar had verzekerd dat er na hun terugkeer voor de kinderen speciale opvang en
zorg geregeld was. Maar dat was gelukkig niet meer nodig. Die Armeense zorg konden
ze missen als kiespijn.

De staatssecretaris was onder de druk bezweken. Hij was
een niets ontziende kinderbeul geworden. Hij was niet zeker meer van de politie-inzet,
iedereen stond klaar om de uitvoering van de wet onmogelijk te maken. Slappe knieën
kun je niemand verwijten als je tegenover het vuurpeloton staat. Iedereen zooh blij
dat ze hem op de knieën hadden gekregen.

Toch was er een kleine kink in de kabel. Jeroen Pauw zei
dat velen vonden dat list en bedrog hadden gezegevierd. Liegen over de
nationaliteit, paspoorten wegmaken, tijdrekken, onderduiken, advocaatje had
meegeholpen, die advocateneed, wat stelde die nou voor, kinderbescherming in de
aanval.

Het was even stil. Toen brak het gehuil opnieuw los. Peter R. de Vries
wist, liegen mag, dat deden ze in de Tweede Kamer ook. Neen, dat gezeur over
dat handhaven van de wet, dat was gewoon Ungesundes Volksempfinden.

Het bleek een geoliede machine, op de staatssecretaris kwam
het af als een lawine, wat er blijft is een ruïne.Armeense oplichterij

Recht Posted on Sun, September 09, 2018 14:06:29

Ook zo blij?

Blij, blij, blij, iedereen zo blij. Dank aan
ombudsmannen, ombudsvrouwen, politievoormannen, kamerleden, staatssecretaris, meehuilende
ouders en andere burgerij voor jullie bijdrage aan Armeense oplichterij. Die
moeder is niet in staat voor haar kinderen te zorgen. Hebben jullie het gezien
op de teevee, die uitgekookte dame die met haar kinderen belde na het goede
nieuws? Ze had het voor elkaar gekregen, meteen in overleg met haar advocaat om
naar Nederland te komen. Als ze al onder behandeling zal moeten is dat vanwege
die voortdurende slaplach aanvallen. Dank ook aan de immigratierechters die met
hun werkachterstanden dit onmogelijke verhaal waar hebben gemaakt. Rechtspreken
is mooi, waar je de tijd voor moet nemen, zoveel tijd dat het eigenlijk niet
meer hoeft. En als het dan ineens heel snel gaat en het dreigt toch mis te gaan
is er altijd nog die heerlijke discretionaire bevoegdheid.

Leuk om anderen met de brokken te laten zitten. Dat zijn
die woordvoerders die dit onmogelijke verhaal moeten gaan onderbouwen, dat het
zo past in onze rechtsstaat waar je het recht met een goocheltrucje kan laten
verdwijnen

En we zijn zo blij, zo blij, dat me neus van voren zit en
niet opzij!Strijdmethode

Recht Posted on Sat, March 03, 2018 16:16:58

NELSON MANDELA

Gisteren zag ik op teevee de film Nelson Mandela. Een
prachtfilm. Vele gedachten kwamen in me op. Een grote geest, Nelson Mandela,
die weerstand wist te bieden tegen de haat, tegen de wraak, oog om oog tand om
tand. Hij had een ander beeld voor ogen, een vreedzaam welvarend land. Of zijn
droom is uitgekomen blijft de vraag, maar zeker is dat hij veel bloedvergieten
heeft voorkomen.

Hij verstootte zijn vrouw, Winnie Mandela, omdat die
juist opriep tot wraak voor de vernederingen die zij had moeten ondergaan. Toch
zullen ook andere gevoelens een rol gespeeld hebben. Haar gedrag als de vrouw
van bleek uiteindelijk verre van onberispelijk te zijn geweest.

Het begin van de film vond ik eigenlijk het mooist.
Nelson Mandela moest als advocaat de zwarte dienstbode verdedigen die van haar
blanke mevrouw gestolen zou hebben. In plaats van luid verkondigend een betoog
op de zetten over klassejustitie, simpelweg vernederde hij die blanke mevrouw
De Kock door haar zoetsappig te vragen of die smerige onderbroek van zijn cliënte
soms van haar was. Daar was geen kruid tegen gewassen. Mevrouw De Kock had geen
weerwoord en nadat de moeilijk kijkende blanke rechter haar geen hulp kon
bieden werd het haar te veel en verliet zij de zaal.

Afgezien van de gewelddadige opstand met de aanslagen
tekent dit de man. Hij liet zien wat de waarde is van de wet. Er zijn niet
velen die dit kunnen. Mandela had op te boksen tegen het vooroordeel dat
nikkers kaffers zijn. Hij heeft het roer om kunnen gooien door zijn aanpak, die
uiteindelijk wereldwijd, maar ook binnenslands bij de weldenkende blankies
respect afdwong. President De Klerk zag het onhoudbare in van het vechten tegen
die behendige zich niet provoceren latende dispuutheld.

Toch komt ook de blanke president van het gerechtshof in
beeld, die Mandela en de andere kopstukken van het ANC niet tot de doodstraf
veroordeelde. Dat was onder de omstandigheden van toen een moedige stap. Hij
moet geweten hebben dat het hem niet in dank zou worden afgenomen. Hij ging in tegen
het verkrampte, zette de deur op een kier die uiteindelijk zou openbarsten.Natuurrecht

Recht Posted on Mon, July 17, 2017 12:45:54

ONTGROENING

Het ancien régime van vòòr de Franse revolutie kenmerkte
zich door gesloten gemeenschappen, nepotisme, gildes, klassenjustitie,
oligarchie, monarchie. Kortom een weinig transparante maatschappij. Toch
slaagde de initiatiefrijke vrije mens erin zijn stem te laten horen, wat leidde
tot de Franse revolutie. Maar het duurde nog bijna twee eeuwen voordat het
gezag werkelijk aan gruzelementen werd geslagen. Dat gebeurde met de
studentenopstanden in mei 1968 in Parijs, in augustus 1968 in Amsterdam, de
Maagdenhuisbezetting en ook in andere Europese steden. De studentencorpora
ontkwamen er niet aan. In Groningen voegden het mannelijke Vindicat atque Polit
en het vrouwelijke Magna Pete zich samen. In het bedrijfsleven ontstonden
ondernemingsraden.

Wij leven anno 2017. Vreemd genoeg doen zich juist nu weer
ernstige ontgroeningsincidenten voor, die veeleer lijken op de mores binnen
19-eeuwse Duitse studentencorpora, waarbij de Mensur, een lidteken in het
gezicht door een degenhouw, het ereteken was waarmee in de verdere carrière
deuren geopend konden worden. Ik herinner mij mijn eigen ontgroening in 1964 en
het Dachautje spelen in Amsterdam en Tres faciunt collegium (de roetkapaffaire
in Utrecht) niet ver achter ons lagen. We werden kaal geschoren, droegen een
strikt voorgeschreven tenue van colbert met vest en das, broek met omslagen. Het
strikken van de das zoals toegepast door de zoon van Donald Trump zou een
regelrechte grond tot verwijdering hebben gegeven. Er werd aan jasjes getrokken
en geduwd, je viel in bierplassen met zaagsel en zag er niet uit. Ik herinner
mij een feut die onder een autobus kwam. Altijd gebeurde er wel iets, maar geen
doden gelukkig dat jaar. Al vond ik wel dat het verblijf op de sociëteit meer
risico inhield dan de twee jaar militaire dienstplicht die ik er op had zitten.

Toch was voor mij die groentijd minder onrustbarend dan
wat ik er nu in media over verneem. Een liter jenever drinken, op iemands hoofd
staan, bangalijsten (moet dat niet bunga! bunga! zijn, het geliefkoosde
tijdverdrijf van Sylvio Berlusconi?) In mijn tijd was er geen sprake van
zwijgcontracten met een boete van € 25.000. Afgezien van de ongeldigheid van
deze contracten (strijdig met de goede zeden en de openbare orde, art. 3:40 lid
1 BW) tekent het de sfeer. Ze zijn niet te vergelijken met de zwijgplicht in de
uitoefening van een dienstbetrekking, het verschoningsrecht van een geestelijke,
arts, advocaat en notaris. Naar mijn mening ook niet met het actusgeheim van
destijds, dat door Jelle Troelstra tijdens een debat in de Tweede Kamer der
Staten Generaal werd gebroken en hij werd geroyeerd als Vindicat reünist.

Wat valt er te zeggen vóór die zwijgplicht? Ik zou
zeggen, op zijn best een drempel voor kwaadwillenden die een verkeerde uitleg
aan een en ander willen geven. Maar het weegt niet op tegen het risico van de
verkeerde elementen die menen straffeloos hun gang te kunnen gaan.

Nu ontving ik als oud-lid een brief van de Senaat Derksen
van Vindicat waarin men zich aangedaan toont en verslag wordt gedaan over hoe
de groentijd 2017 moet verlopen. Ik weet niet of men zich aangedaan voelt door
het leed van de slachtoffers dan wel door de media die over Vindicat zijn heen gevallen.
Dat komt door de halfslachtige wijze waarop de daders zijn aangepakt, eigenlijk
niet zijn aangepakt, zoals ik het verloop van de kwalijke gebeurtenissen heb
begrepen. Natuurlijk is men pas schuldig als er een veroordeling wordt
uitgesproken. Maar het kan niet zo zijn dat een uitslaande brand alleen door de
krant wordt gemeld als het op de telex is bevestigd. Als iemand meent op het hoofd
van een feut te kunnen staan is op dat moment een trap in zijn ballen het juiste
antwoord, alsmede hardhandige verwijdering, bij voorkeur ten aanschouwe van het
aanwezige feutendom. In mijn tijd heb ik het meegemaakt dat te overijverige
kroegcommissarissen door hun voorgangers tot de orde werden geroepen. Zo wordt
er een natuurlijk gezag geschapen. De papierwinkel erna doet de rest.Gratie

Recht Posted on Mon, January 09, 2017 16:36:23

Jacqueline Sauvage

In Frankrijk is Jacqueline Sauvage wegens moord op haar
man Norbert Marot, die zij op 10 september 2012 met een jachtgeweer in de rug
had geschoten, tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld, zowel in eerste
instantie als ook in hoger beroep. Evenwel op 28 januari 2016 heeft François
Hollande haar gratie verleend en is zij onmiddellijk in vrijheid gesteld. Haar
zaak had in Frankrijk veel media aandacht gekregen, met name van
vrouwenbewegingen die streden tegen la
violence conjugale
, het huiselijk geweld door mannen. Bekende figuren als
de actrices Eva Darlan en Anny Duperey, de vrouwelijke burgemeester van Parijs
Anne Hidalgo, de politici Daniel Cohn-Bendit en Jean-Luc Melanchon
ondersteunden het verzoek om gratie. Volgens haar eigen zeggen had Jacqueline
Sauvage meer dan 20 jaar geleden onder de tirannie van haar echtgenoot. Na haar
vrijlating verscheen Jacqueline Sauvage op de tv vergezeld van haar beide
advocaten om haar verhaal te doen in het avondjournaal. Deze 70-jarige vrouw
zag er vooral opgelucht, zelfs wat opgeruimd uit, zeker niet uit als een vrouw
die zolang onder huiselijk geweld had geleden.

Tot mijn aanvankelijke verbazing zette mijn
gesprekspartner grote vraagtekens bij deze gratieverlening. Toch begreep ik wat
ze bedoelde. Die vrouw had haar man in de rug geschoten, kennelijk op een
onverdacht moment, in koelen bloede. Die meer dan 20 jarige mishandeling was geen
rechtvaardiging. Zij had bij haar man weg kunnen gaan, steun zoeken bij
hulpverleners. Als haar daad gerechtvaardigd zou worden liepen de levens van
veel mannen gevaar. Zo moesten ook de rechtbank en in hoger beroep het
gerechtshof geoordeeld hebben. Maar was het niet zo dat een vrouw die leeft
onder de terreur van een man het idee krijgt zolang hij leeft is mijn leven
niet zeker? Kortom moord als légitime
défense
, gerechtvaardigde verdediging. Waar kan zo’n vrouw heen met haar
kinderen? Justitie kan de man straffen en een enkelband laten dragen. Maar
tegen vastbesloten types die zich zo hun speelgoed ontnomen zien is weinig
kruid gewassen. Zo moeten ongeveer de bekende figuren die de media aandacht
ontketenden en 340 000 handtekeningen voor haar vrijlating wisten te verzamelen
erover gedacht hebben.

Norbert Malot was zeker volgens getuigen een man met
woedeuitbarstingen, rap met beledigingen en geneigd tot geweld, ook bang voor de
justitie. Maar ook Jacqueline Sauvage schuwde het geweld niet. Getuigenissen
meldden dat zij aan een man een oorvijg had uitgedeeld en dat zij het liefje,
de maitresse van haar man destijds,
opjoeg met een jachtgeweer naar het stadhuis. Het gevangenispersoneel
beoordeelde haar als gemeen, méchant,
en autoritair. Volgens de openbare aanklager was zij een vrouw met karakter,
intelligent, een vrouw die altijd in het transportbedrijf van haar man gewerkt
had, ze kon haar woordje doen, zich wreken op het liefje van haar man, haar buurvrouw
beledigen en ze gaf er blijk van in staat te zijn tot geweld. Het medisch
onderzoek had niets laten zien van mishandelingen die zij beweerde te hebben
geleden. Ook de buren hadden nooit mishandelingen bij de vrouw opgemerkt. De
dochters ondersteunden het verhaal van hun moeder, maar hun constateringen werden
niet gestaafd met feiten. Verschillende getuigen, waaronder de broer van Jacqueline
Sauvage, bevestigden dat zij nimmer de beweerde mishandelingen door Norbert
Malot hadden gezien. Op 10 september 2012, de dag van de moord, hadden Jacqueline
Sauvage en haar man ’s ochtends onenigheid over hun transportbedrijf. Om 13.30
uur zou ze zijn gaan slapen. Om 16.00 zou ze plotseling gewekt zijn door haar
man om eten te maken. Hij zou haar toen hebben bedreigd, geslagen en een
ketting van haar hebben afgerukt. Behalve een snee op haar lip kon het medisch
rapport geen andere sporen van geweld op haar lichaam aantreffen. Voor de
geplande middagslaap van vijf uur zou ze medicijnen hebben ingenomen. Echter
het medisch onderzoek trof geen sporen van medicijngebruik aan. In het huis van
bewaring had ze verklaard naar beneden te zijn gegaan om patronen voor haar
geweer te halen. Voor de rechtbank verklaarde ze de patronen uit haar zakken te
hebben gehaald, overgebleven van een jachtpartij. Zij zou om 16.00 uur de
schoten hebben gelost, dus kennelijk vrijwel direct nadat ze door haar man
gewekt was. Echter de schoten waren door de buren gehoord om 19.20 uur.
Bovendien verklaarde een buurvrouw Norbert Malot die middag nog om 17.30 te
hebben gezien. Jacqueline Sauvage beweerde de drie schoten gelost te hebben met
de ogen dicht, wat vreemd is voor een ervaren jaagster, welke zij was.

De behandeling in de media en de gratieverlening door
François Hollande hebben de woede gewekt van advocaten, magistraten en
rechtsfilosofen. De advocaat Régis de Castelnau hekelt de cultus van
‘onschuldige schuldigen’ georkestreerd door de media, als de kippen erbij om
justitiële beslissingen te bestrijden zonder de moeite te nemen de juridische
dossiers te lezen. Hij beschouwt de gratieverlening als een belediging van de
onafhankelijke rechtspraak. De advocate Florence Rault, gespecialiseerd in
zaken van sexueel misbruik van minderjarigen, wijst eveneens de media
behandeling af met het oogmerk het feminisme te steunen dat zich ziet als slachtoffer
en zo bevestigd te krijgen de onmogelijkheid van geweld door vrouwen. Zij wijst
op de afwezigheid van een medisch rapport dat de beweerde mishandelingen
aantoont. Zij verbaast zich over de aantijgingen van de drie dochters over het
sexueel misbruik door hun vader, die ze waren vergeten maar zich na dertig jaar
plotseling weer haarscherp kunnen herinneren. De magistraat Philippe Bilger
noemt het onbegrijpelijk dat tijdens de 47 jaar van mishandeling er nimmer een
reactie van Jacqueline Sauvage is gekomen. De filosoof Robert Redeker
bestempelt de gratieverlening als een belediging van de democratie ingegeven
door een ideologie van slachtofferschap. De filosoof Michel Onffray zet
eveneens grote vraagtekens bij de gratieverlening, die justitiële beslisssingen
terzijde schuiven, wat de weg opent naar een recht op zelfverdediging om naar
eigen believen geschillen te vereffenen. De vereniging van de magistratuur
toont zich verontwaardigd over de gratie, in weerwil van een dubbele
veroordeling, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Volgens de secretaris
generaal Marie-Jane Ody wordt door de gratieverlening al het juridische werk
uitgegumd. President Hollande had eerder een gedeeltelijke gratie verleend door
een voorwaardelijke invrijheidstelling op gezag van de rechterlijke macht
mogelijk te maken, welk verzoek daartoe door de rechter werd geweigerd. Marie-Jane
Ody verzucht: ‘Alle dagen van het proces zijn naar de prullebak gegooid door
een lid van de uitvoerende macht, die ingrijpt na slechts een comité van
ondersteuning te hebben gehoord’. Zij pleit voor het schrappen van deze
mogelijkheid van presidentiële gratieverlening, een overblijfsel uit het
royalistische tijdperk, onverenigbaar met de democratie en de onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht.

Wat heeft president Hollande bewogen tot deze beslissing,
welke inderdaad na kennisneming van de details strijdt met de wezenselementen
van een behoorlijke rechtspleging? De feiten spreken in het nadeel van
Jacqueline Sauvage. Haar zaak is niet te vergelijken met die van Alexandra
Lange, die haar man doodstak terwijl hij bezig was haar te wurgen en Alexandra
Lange werd vrijgesproken wegens légitime
défense
, het recht op zelfverdediging. De ondersteuning die Jacqueline
Sauvage kreeg baseerde zich in haar geval op dat recht op zelfverdediging. Maar
zij schoot haar man met drie kogels in de rug die ze beneden was gaan halen
volgens haar verklaring in het huis van bewaring, maar die vanwege een vorige
jachtpartij nog in haar zak zaten volgens haar verklaring tijdens het proces. Een
presidentiële gratieverlening lijkt tot de gerechtvaardigde mogelijkheden te
behoren na een juridische blunder, zoals in het geval van Massimo Carlotto in
Italië.

In 1976 ontdekt Carlotto het levenloze lichaam van een
jonge vrouw. Voordat hij het weet, wordt hij gepromoveerd van getuige tot
verdachte en moordenaar. Dat Carlotto lid is van een extreem-linkse groepering
is reden genoeg om hem maar meteen schuldig te verklaren. Na een eerste veroordeling
weet Carlotto het land te ontvluchten, eerst naar Parijs, en later naar Mexico.
Wanneer hij besluit zijn vluchtelingenstatuut om te zetten in een vast
verblijf, zij het onder een valse naam, wordt hij verraden door zijn advocaat
en het land uitgezet. Ironisch genoeg komt Carlotto, terug in Italië, tot de
vaststelling dat niemand naar hem op zoek is. Pas na dertien dagen wordt ergens
een aanhoudingsbevel uit een lade opgedoken, en verdwijnt Carlotto terug achter
de tralies. Er volgen zeven jaren van rechtszaken, brute pech en juridische
blunders, alvorens Carlotto gratie wordt verleend door president Scalfaro.

In
het geval van Jacqueline Sauvage lijkt daar geen sprake van te zijn. De
ondersteuning van Jacqueline Sauvage berust op stemmingmakerij. François Hollande
moet zich daarvan bewust zijn geweest. Anders is hij geen knip voor de neus
waard. Er moeten andere overwegingen zijn geweest. Zal hij gedacht hebben de
geschiedenis te kunnen ingaan als François le Juste, Frans de Rechtvaardige, na
een mislukt presidentschap? Of heeft hij zich echt laten overmannen door
weeklagende vrouwen, geen raad wetende met hun lotsbestemming? Helaas voor
François Hollande ben ik bang dat zijn grootse gebaar gevoegd moet worden bij
die andere die hem steeds verder hebben doen wegdrijven van het beeld dat hij
het aantreden van zijn presidentschap voor ogen had, gelet op de woorden van
destijds. Of wist hij toen ook al dat zoiets onhaalbaar was, maar hij het sprookje nog wel vijf jaar lang
voor zich kon blijven uitschuiven?Haatzaaien

Recht Posted on Sun, September 25, 2016 13:20:58

KUTLUI

De vorige inmiddels uit het ambt gezette advocaat van
Wilders, mr Moszkowicz, ging het werkelijke debat over het gedachtengoed van
Wilders uit de weg door rookgordijnen op te werpen. Zoals het wraken van een
rechter dat nergens op sloeg. Dat de wrakingskamer zich daarvoor leende was ronduit
bedenkelijk. De druk om onverwijld een beslissing te moeten nemen en de grote publieke
belangstelling, de media aandacht kunnen een verkeerde rol gespeeld hebben.
Verder rommelde Moszkowicz met de machinaties van een over het paard getilde
raadsheer plaatsvervanger die aan de borreltafel had geregeld het Wilders
circus in de rechtszaal nog even te kunnen laten voortduren.

Het is een verademening zoals de huidige advocaat Knoops thans
de verdediging voert in de zaak tegen de door het openbaar ministerie vervolgde
Wilders wegens het aansporen tot ‘minder Marokkanen’. Knoops wijst er terecht
op dat de uitspraken van Wilders in het kader van het politieke debat gezien moeten
worden. Ik heb de indruk dat de Jodenvervolging nog steeds de geesten
vertroebelt. De angst voor stigmatisering van een bevolkingsgroep met
ongewenste gevolgen ligt voor de hand. In Nazi Duitsland werd haat, dood en
verderf gezaaid tegen een bevolkingsgroep die al eeuwenlang in Duitsland
geïntegreerd was. Ook werd ras en geloof door elkaar gehaald. Afgunst was de
drijfveer.

Laten we bij de les blijven om te beseffen waar het hier om
gaat. Willen we meer of minder immigranten? Willen we immigranten, die met
woord en daad laten blijken dat hun hart niet hier ligt, maar hen toch het
Nederlandse paspoort gunnen? Dat zijn geen vragen die in de rechtszaal opgelost
moeten worden. Een rechter is er om de wet toe te passen. Die wet komt tot
stand dankzij het openbaar debat. In Nazi Duitsland was dat niet mogelijk maar
bij ons wel. Het kan niet zo zijn dat een rechter dat onmogelijk kan maken.

De artikelen 137c, 137d en 137e Wetboek van
Strafrecht over het beledigend uitlaten
over een groep van mensen op grond van hun ras, het aanzetten van haat tegen of
discriminatie van of gewelddadig optreden vanwege hun ras, het openbaar maken
van uitlatingen waarvan men weet of kan vermoeden dat ze voor een groep van
mensen wegens hun ras beledigend zijn, dan wel aanzetten tot haat of
discriminatie, bieden voor hen die een hekel aan Wilders hebben een open deur.
Verder aan hen met lange tenen, zij die lijden aan egozwakte of er verkeerde sympathieën
op na houden.

Maar hebben de ‘kut Marokkanen’ van Spekman zelf aangifte
gedaan tegen Spekman of tegen Wilders? Waarschijnlijk niet. Het zijn anderen geweest die zich geen ‘kut Marokkaan’ voelen en dat met de aangifte willen laten blijken. Zal een eerzame
Nederlander in Rome die ‘kut Nederlanders’ ziet pissen in de Trevi fontein zich
aangesproken voelen door die kwalificatie? Hij zal plaatsvervangende schaamte
voelen. Zo zal het ook de rechtgeaarde Engelsman vergaan die ziet welke ravage
zijn landgenoten bij voetbalwedstrijden aanrichten. Wie zijn die eerzame
Marokkanen die kennelijk geen plaatsvervangende schaamte kennen, zich beledigd
voelen doordat hun juichende landgenoten na 9/11, die zwaaien met een IS vlag
daarop aangekeken worden?

De oproep ‘minder Marokkanen’ komt niet uit de lucht
vallen. Het is niet zo dat maar in het wilde weg gefantaseerd wordt over
gewraakt gedrag, zoals in de film Jud Süss van Joseph Goebbels of in de
Protocollen van Zion. De uitlatingen ‘kut Marokkanen’ van ook Hans Spekman en ‘Pleur
op’ van Mark Rutte spreken voor zich. Wilders voelt zich terecht tekort gedaan
nu tegen hem wel maar tegen Spekman en Rutte geen vervolging is ingesteld.
Misschien is er geen aangifte gedaan en men kan zich afvragen waarom niet?

Dat geeft ook aan dat we hier in het politieke
krachtenveld zitten hoe op te treden tegen ongewenst gedrag. Men kan zijn
twijfels hebben over de methoden die Wilders wil toepassen om het probleem op
te lossen. Eerlijk gezegd denk ik dat hij geen werkelijke visie daarover heeft.
Het zijn eerder de uitingen van een machteloze toeschouwer die ziet hoe de
zogenaamd correcte politiek het onheil over zichzelf heeft afgeroepen. Ook dat
geldt als een verzachtende omstandigheid.

De artikelen 137c, 137d en 137e Wetboek van
Strafrecht zijn zinvol, maar niet in het politieke debat over kutlui.Complotten

Recht Posted on Sat, September 03, 2016 15:36:47

VOLKERT
VAN DER GRAAF

Over Volkert van der G. bestaat een complottheorie dat
deze in opdracht van de kroon de moord op Pim Fortuyn heeft uitgevoerd. Onze
ooit onvolprezen ballerina Ine Veen heeft daar een boek over geschreven. Ook is
er tv documentaire over verschenen, met name over de rol van Mat Herben, een in
militaire kringen goed ingevoerde politicus. Al deze complottheorieën zijn door
de betrokkenen steeds met kracht van de hand gewezen.

Ik dacht hier weer aan na het zien van de tv uitzending
Pauw gisteravond 2 september 2016. Volkert van der G. is tot 18 jaar cel
veroordeeld maar is inmiddels weer op vrije voeten, zij het onder
toezichtstelling en meldingsplicht. Zijn advocaat heeft een procedure
aangespannen om die kwellende vrijheidsbelemmeringen ongedaan te krijgen. Het
zou voor zijn cliënt te belastend zijn.

In de onderhandelingen hierover met het openbaar
ministerie heeft Volkert van der G. de gesprekken stiekum met de band opgenomen.
Gedeelten van deze bandopnames werden in het tv programma Pauw door zijn
advocaat ten gehore gebracht. Wij hoorden daarop flarden van een gesprek ergens
op een justitiële locatie tussen Volkert van der G., diens advocaat, de advocaat
generaal Pieters van het openbaar ministerie met nog een vrouwelijke justitiële
functionaris. Het gesprek begint met een van de zijde van justitie in een
joviale popi jopie sfeer. Het gaat erom dat Volkert van der G. van de hem
belemmerende maatregelen afwil. Het verplichte psychiatrische onderzoek is
afgerond en zijn psychiaters hebben hem geestelijk gezond verklaard. Juridisch
gezien is er geen noodzaak meer Volkert van der G. nog een strobreed in de weg
te leggen.

Maar wat doet de advocaat generaal Pieters? Die laat
doorschemeren daar wel voor te voelen, maar er moet iets tegenover staan.
Volkert van der G. zou zich opnieuw aan een psychiatrisch onderzoek moeten
onderwerpen. Volkert van der G. weigert dat en zijn advocaat begint een rechtsprocedure
om zijn gelijk te halen, in welke rechtszaak ook de geluidsbandjes worden
ingebracht en waarvan het ministerie van justitie als belanghebbende dus
inmiddels op de hoogte is. Maar in een brief aan de Tweede Kamer schrijft de
minister van justitie Ard van der Steur met een omhaal van woorden dat hem van
die pogingen om Volkert van der G. over te halen tot nieuwe onderzoeken niets bekend is.

De advocaat van Volkert van der G. wilde in die tv
uitzending aantonen hoe de minister, die al vaker sorry had moeten zeggen,
andermaal in de fout gaat door zaken te ontkennen die wel degelijk gebeurd zijn
en daarbij de rechters voor de voeten loopt die in deze zaak nog een beslissing
moeten nemen. Dat is in strijd met ons rechtsstatelijk stelsel van de scheiding der
machten.

Ik kom nu weer op die complottheorie. Want er is een bepaalde
draad te herkennen. Het eerste is dat Volkert van der G. tot een onbegrijpelijk
lage straf is veroordeeld. Dat heeft geleid tot brede maatschappelijke weerstand hiertegen.
Het tweede is dat alhoewel justitie Volkert van der G. eigenlijk zou moeten laten
gaan, toch getracht wordt hem te blijven hinderen. Enerzijds zou in de complottheorie
de kroon hem moeten laten gaan, maar anderzijds wil men dat niet.

Dat laatste wordt echter begrijpelijk gelet op de brede maatschappelijk
weerzin tegen Volkert van der G.’s vrijlating. Het lijkt erop of enerzijds de kroon
voor Volkert van der G. de deur naar de vrijheid heeft open gezet, maar anderzijds
de politiek daar uit electorale overwegingen niet aan wil. Binnenskamers wordt getracht
Volkert van der G. te blijven hinderen omdat dat politiek goed uitkomt, maar de
minister deze duistere gang van zaken naar buiten moet verzwijgen.

Wat is er nu zo opmerkelijk aan dat geluidsbandje? Enerzijds
horen wij de advocaat generaal Pieters op zalvende toon Volkert van der G. proberen
over te halen tot iets waartoe hij niet verplicht is. Anderzijds horen wij Volkert
van der G. die de regie in handen lijkt te hebben. Die eist op dwingende
toon die geen tegenspraak lijkt te dulden van de advocaat
generaal dat het afgelopen moet zijn.

De toon van Volkert van der G. zegt veel over diens karakter
en voorspelt niet veel goeds. Maar ook kan eruit afgeleid worden dat hij rechten
claimt die niet openbaar zijn.Next »